شغلک های BusinessPlan

Startup, VC Consulting, Business Planning, Financial Models, Decks Startup, VC Consulting, Business Planning, Financial Models, Decks
Startup, VC Consulting, Business Planning, Financial Models,...
Starting at 700 USD

ارزیابی های BusinessPlan

samane1370
سلام چند روزی دیرکرد داشتید، اما کار خوبی ارائه شد. به خاطر کار تمیز ۵ ستاره هستید اما بخاطر دیرکرد یک ستاره کم کردم متشکرم
ahmad2012
خیلی عالی است متشکرم
hossein_azizi
Thank you very much!