Story writer

داستان نویسی / نوشتن و ترجمه
  • هنوز رتبه ای داده نشده
  • 10 روز

100% Secure

پروژه انجام می شود درغیر اینصورت مبلغ پرداختی مرجوع خواهد شد

  • شما فقط مبلغ ذکر شده را بدون هیچ هزینه پنهانی پرداخت می کنید.
  • ما پرداختی شما را تا زمانی که شما از کار تحویل شده رضایت حاصل کنید حفظ خواهیم کرد.
  • پروژه انجام می شود درغیر اینصورت مبلغ پرداختی مرجوع خواهد شد.

شرح شغلک

داستان نویسی و ساختن کاراکتر ها و دیالوگ های آن ها و همچنین توانایی در روند جذاب و هیجان انگیز کردن داستان بازی

سفارش اضافه کاری

دیگر شغلک های Ania

Tester game Tester game
Tester game
0.0 (0)
نرخ ثابت 500 USD