Tester game

تستر بازی / خدمات بازی های رایانه ای
  • هنوز رتبه ای داده نشده
  • 30 روز

100% Secure

پروژه انجام می شود درغیر اینصورت مبلغ پرداختی مرجوع خواهد شد

  • شما فقط مبلغ ذکر شده را بدون هیچ هزینه پنهانی پرداخت می کنید.
  • ما پرداختی شما را تا زمانی که شما از کار تحویل شده رضایت حاصل کنید حفظ خواهیم کرد.
  • پروژه انجام می شود درغیر اینصورت مبلغ پرداختی مرجوع خواهد شد.

شرح شغلک

[Fa:]
[En:]
آزمایش کننده بازی های اندروید و کامپیوتری که توانایی کمک به توسعه دهنده جهت بهتر پیش بردن بازی و تحلیلها و دادن ایده های مفید در صورت خواسته شما برای بهتر کردن کار

سفارش اضافه کاری

دیگر شغلک های Ania

Story writer Story writer
Story writer
0.0 (0)
نرخ Weekly 500 USD